Projekt 'Lepsza Szkoła'

Sesje z plusem

O programie

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów gimnazjum z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu.
W ramach programu oferujemy:
 STANDARYZOWANE TESTY
RAPORTY CYKLICZNE
zawierające analizę wyników po każdym teście
Przebieg programu
1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY (www.LS.gwo.pl).
2. W ciągu roku szkolnego nauczyciel przeprowadza trzy testy:
1. Nauczyciel sprawdza testy za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisuje wyniki i zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.
2. Po wpisaniu wyników wszystkich sesji każdy nauczyciel uczestniczący w programie otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.
 
Źródło: www.LS.gwo.pl 

Regulamin projektu

O szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bochni

Zalety naszej szkoły:
  • niewielkie klasy
  • zajęcia z dwóch przedmiotów prowadzone równolegle w języku polskim i angielskim
  • zwiększona ilość godzin języka angielskiego
  • dodatkowy język obcy (niemiecki lub hiszpański – w zależności od deklaracji uczniów)
  • ciekawe zajęcia dodatkowe
  • sprawdzona kadra pedagogiczna
  • indywidualne podejście do ucznia

Kontakt z nami

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bochni

Bochnia
ul. Trudna 64
Budynek Niepublicznego Przedszkola "Lokomotywa"

Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 9.00-14.30
tel. 500 332 750

Lokalizacja